Fotoalbum 2022

Op deze pagina staan afbeeldingen van verschillende bijeenkomsten en excursies van het jaar 2022. Klik op de omschrijving van de activiteit hieronder en je komt vanzelf bij die afbeeldingen op deze pagina. Bij de meeste bijeenkomsten staat ook een kort verslag van het gebeuren en waar zinvol aangevuld met inhoudelijke gegevens (zoals routes, presentaties).
Door op een foto te klikken krijg je een grotere versie van die foto te zien. Je kunt dan ook door naar de vorige of volgende foto door op een van de pijltjes links en rechts in de foto te klikken.

 

 

 

2022-Eerste bijeenkomst van 2022 op 17 februari

Nadat we op 27 januari 2022 weer informeel bij elkaar waren geweest, was dit de eerste officiële bijeenkomst van Progein van 2022. Hoewel het al februari is,  was dit dus onze nieuwjaarsbijeenkomst.

De nieuwe voorzitter, Ans, opende  en heette met name ons aspirant-lid, Balth de Winter hartelijk welkom. Zij feliciteerde hem met zijn verjaardag, waarop spontaan een lang-zal-ze-leven voor hem werd aangeheven. Een primeur! Die eer was nog niet eerder iemand te beurt gevallen, zeker niet op zijn of haar eerste bijeenkomst!

Ans bedankt daarna Martin van Stempvoort en Thea voor hun werkzaamheden als voorzitter en secretaris in de afgelopen lastige jaren.

Daarna werd er gesproken over het financieel jaaroverzicht, het voorlopige jaarprogramma en nog wat andere organisatorische zaken zoals de viering van het lustrum.

Na het voorgerecht was het tijd voor het jaarlijkse “rondje”. Ieder vertelde hoe hij of zij de afgelopen 2 coronajaren had beleefd en hoe het hem of haar was vergaan. Er werd gesproken over de toenemende polarisatie en verrechtsing van de samenleving, de vereenzaming van ouderen en alleenstaanden, maar vooral ook over het wel en wee van iedereen. Het was fijn te horen dat niemand bij de pakken neer was gaan zitten en iedereen toch vooral de positieve kanten had gezien aan de beperkingen die ons door de coronamaatregelen waren opgelegd. Allemaal zijn wij de familiebanden en de simpele dingen des levens nog meer gaan waarderen. Hoewel iedereen de coronatijd prima heeft doorstaan, ziet een ieder er nu wel weer naar uit om reizen te kunnen gaan maken en weer eens met de hele familie of alle vrienden samen te kunnen zijn. We verheugen ons  op het nieuwe Progein-jaar met veel leuke uitstapjes!

Helemaal naar boven

 

2022-Rolling Dinner op 10 maart

Op 10 maart hebben wij, nadat dit  2 jaar niet door kon gaan , weer een heel gezellig Rolling Dinner gehad. Iedereen had zijn best gedaan om iets lekkers op tafel te zetten en we kwamen tot fijne gesprekken. Ter afsluiting waren we welkom bij Wilson en Helen waar een heerlijk toetjesbuffet voor ons klaar stond. Het was weer als vanouds en een heel geslaagde avond ! Jammer dat 8 van ons er niet bij konden zijn, maar niet getreurd: volgend jaar is er weer een Rolling Dinner!

Helaas zijn er niet veel foto’s van dit evenement voor handen. Alleen de door Ted gemaakte pan met Zarzuela (een Catalaanse Vissoep) is hieronder te zien. Heb je ook nog foto’s die je tijdens het Roling Dinner heb gemaakt stuur die dan op naar Ted Vonk.

 

Helemaal naar boven

 

2022-Organische Architectuur op 31 maart door Pieter van der Ree

Architectuur spiegelt altijd de cultuur en samenleving waarin ze ontstaat. Ze kan er echter ook op reageren en proberen bepaalde eenzijdigheden te compenseren. Zo ontstond tegen de achtergrond van de industriële revolutie de organische architectuur die als ideaal had om te bouwen in harmonie met mens en natuur. Daarbij zijn ook in Nederland prachtige en fantasievolle bouwwerken ontstaan. In de afgelopen decennia treedt er daarbij een verschuiving op van vormgeving naar duurzaam materiaalgebruik en ecologisch bouwen. Het was een boeiend verhaal. Bij de foto’s staan afbeeldingen van diverse gebouwen die in de presentatie van Pieter zijn toegelicht.

 

Helemaal naar boven

 

2022-Rondleiding op de Maliebaan

Op donderdag 21 april 2022 konden we na de lange coronaperiode eindelijk weer eens  op excursie! Op het programma stond een wandeling over de Maliebaan in Utrecht. Het was heerlijk weer dus de meesten van ons hebben de fiets gepakt. We verzamelden bij de Blauwe Brug van waar we in colonne naar Utrecht zijn  gefietst. Bij De Keuken van Thijs op de Biltstraat hebben we een lekker glaasje soep en heerlijke broodjes gegeten. Na deze lunch zijn we via het plantsoen langs de Singel naar de Herenbrug gewandeld waar we werden opgewacht door  Wendy de Keyser, cultuurhistorica. Allereerst vertelde zij iets over de geschiedenis van het Lepelenburg  waar wij op dat moment stonden en daarna liepen wij door naar het Spoorwegmuseum. Voorheen was dit het Maliebaanstation waar in de Tweede Wereldoorlog  2 maal een transport van Joden heeft plaats gehad. Indrukwekkend was de herdenkingsplaquette  voor het museum met de namen van  alle Utrechtse Joden die niet meer zijn teruggekeerd uit de vernietigingskampen.

Daarna volgde een wandeling over de Maliebaan.  Een statige laan, brede laan met grote herenhuizen en stadspaleizen.  In de Tweede Wereldoorlog was aan deze laan niet alleen het hoofdkwartier van de NSB  van Anton Mussert maar ook het kantoor van de Nederlandse afdeling van de NSDAP , de Sicherheitspolizei en de WA gevestigd.  In totaal wel 15 Nazi instituten ! Ook aan de Maliebaan staat het Aartsbisschoppelijk paleis waar in de Tweede Wereldoorlog kardinaal De Jong, die zich uitdrukkelijk verzette tegen de Duitse overheersing , woonde.  Wendy vertelde ons interessante verhalen en anecdotes over de bewoners van de verschillende huizen. Nazi’s,  verzetsmensen en gewone bewoners  woonden hier in de Tweede Wereldoorlog ogenschijnlijk broederlijk naast elkaar. Zij vertelde over parades die hier plaats vonden, hooggeplaatste Nazi’s die hier hun opwachting maakten en illegale krantjes die werden gedrukt in de kelder van een garage waar Duitsers in en uit liepen.  Over hoe kardinaal De Jong zich in vol ornaat aan arrestatie wist te onttrekken en  over Anne Marie Tellegen, spilvrouw van het verzet die nota bene naast het kantoor van de zo gehate en gevreesde Sicherheits Polizei woonde!

Het was een boeiende, interessante middag met als bonus heerlijk wandel- en fietsweer! Een geslaagde eerste excursie!

 

Helemaal naar boven

 

2022-Literatuur op 12 mei door Ton Zwijenberg (featuring Pierre van Rijswijck)

Na een heerlijke lunch stond de lezing “Wat is literatuur en hoe moet dat in het onderwijs?” van Ton Zwijenberg op het programma. Het was het laatste werkstuk van Pierre van Rijswijck maar hij kon deze lezing vanwege zijn ziekte niet meer houden bij zijn Probusclub ’t Geyne. Pierre heeft Ton gevraagd dit voor hem te doen. Onlangs heeft Betsy Ton gevraagd deze lezing ook voor ons te houden. Ton heeft de lezing van Pierre wel wat ingekort en naar zijn niveau “vertaald”.

In verhouding tot andere landen is er in Nederland sprake van “ontlezing”. De betekenis van lezen is sterk afgenomen. Als oorzaak hiervan zag Pierre het feit dat er in het Nederlandse onderwijs veel meer nadruk wordt gelegd op vaardigheden dan op cultuur.

Wat is dan het verschil tussen literatuur en lectuur? Kort en goed: alles wat geen literatuur is, is lectuur.  Wat literatuur is , wordt in hoge mate bepaald door uitgevers en  recensenten. Bij recensenten zag Pierre grote gelijkheid. Dat is ook niet zo raar, want zij hebben over het algemeen dezelfde opleiding genoten.  Zij gebruiken ook dezelfde argumenten om te bepalen of iets literatuur is: structurele argumenten,  het geschrevene moet een functie hebben en je moet vooral laten zien hoe belezen je als schrijver bent, en morele argumenten.  In het verleden ging het vooral om de schoonheid van het geschrevene: het moest een functie hebben en je moest er een beter mens van worden. Nu wegen de morele argumenten zwaarder.  Het boek moet passen bij de huidige morele opvattingen en die veranderen nogal in de loop der tijd.  Je moet ook  de context kennen om en boek te kunnen begrijpen. Pierre constateerde ook dat gender in de Nederlandse fictie een belangrijke rol speelt: bij mannen speelt de schrijftechniek  en je kennis etaleren een belangrijke rol, bij vrouwelijke schrijvers gaat het veel meer om de inhoud. Opvallend is ook dat mannen veel vaker prijzen krijgen dan vrouwen en dat  vrouwenliteratuur vaak niet wordt gezien als echte literatuur.

De bekende criticus Kees Fens zag lezen in een breder perspectief: empathie en belezenheid zijn cruciaal om een boek goed te kunnen beoordelen: je moet je in kunnen leven én je moet een bepaalde algemene ontwikkeling hebben. Die gemeenschappelijke kennis is een voorwaarde  om je in te kunnen leven. Alleen zo vergroot lezen het empathisch vermogen. Goed onderwijs is daarbij onontbeerlijk. Volgens Pierre moet het Nederlandse onderwijs meer Europees gemaakt worden om zo meer gemeenschappelijke kennis te krijgen en het lezen te bevorderen.

Samenvattend : Lectuur is lekker lezen. Een boek in één ruk uitlezen en er een goed gevoel aan over houden.  Literatuur is complexer, loopt ook niet altijd goed af.  Als je na het lezen overdonderd bent door het boek en met vragen blijft zitten, heb je waarschijnlijk literatuur in handen!

Na de lezing heeft Dini Ton op gepaste wijze bedankt met verwijzing naar recente cijfers in de krant over de afname van het aantal boekhandels, maar ook naar het toenemende lezen van vooral Engelstalige literatuur onder jongeren.

 

Helemaal naar boven

 

2022-Rondleiding door de Botanische Tuinen op het Science Park Utrecht

Op 2 juni zijn we met 14 Progein leden op excursie geweest naar de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Deze weelderige Botanische Tuinen liggen aan de rand van het Utrecht Science Park. Je hoort daar het geluid van klaterend water, fluitende vogels en zoemende insecten, en sta je tussen letterlijk duizenden planten met de mooiste bloemen. De tuinen behoren tot de oudste universitaire tuinen van Nederland, en liggen rondom het 19e-eeuwse Fort Hoofddijk. 

Bijna 10.000 verschillende planten
In de Tuinen vind je een zeer uitgebreide collectie planten afkomstig uit de hele wereld. Meteen bij binnenkomst valt de grote Rotstuin op, die is aangelegd bovenop Fort Hoofddijk, een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat stamt uit de 19de eeuw. Ook de Evolutietuin, waar planten op families zijn gerangschikt, is een opvallend element dat zomers een ware zee van bloemen is. De Ontdektuin laat de rol van planten in het dagelijks leven zien met onderdelen als eetbare gewassen, vezel- en verfplanten en natuurlijk medicinale planten. Maar je vind er ook informatie over bestuiving, bloeiwijzen en bloemvromen en andere plantwetenswaardigheden. Het aangrenzende Bijenhotel is de speelplaats voor vlinders, bijen, hommels en libellen. In de kleine vijver zitten vaak kikkers te kwaken en helemaal achterin is ruimte voor een volstrekt ongevaarlijke ringslang. Daar vlakbij vind je Vogelhut de Tuinfluiter waar je, voor vogels onzichtbaar, een blik werpt op de vele soorten die in de Tuinen voorkomen. In de Kassen vind je allerlei planten uit de (sub)tropen veel orchideeën, maar bijvoorbeeld ook Cycassen, palmachtige planten die al bestonden tijdens de tijd van de dinosauriërs.

De excursie begon voor een aantal van ons bij de Blauwe Brug in Nieuwegein. Daar verzamelden zich 6 fietsende Progein leden. Na een vlot verlopen fietstocht  door onder andere Lunetten en langs de velden van Kampong kwamen we na 33 minuten aan bij de Tuinen. Daar druppelden ook langzaam aan de andere Progeiners binnen. Toen we compleet waren zijn we naar de Serre gelopen. In de serre hebben we geluncht middels een simpele doch heerlijke broodmaaltijd. Er werd deze keer ook behoorlijk veel Rosé gedronken. Na de lunch gingen we op zoek naar onze gidsen. Toen we die gevonden hadden splitste ons gezelschap in twee groepen en werden we onder leiding van de gidsen door de Tuinen geleid. Dit alles gebeurde onder het genot van een heerlijk zonnetje.

 

Helemaal naar boven

2022-200 jaar fietsen op 23 juni

Piet  Pijper heeft ons meegenomen in 200 jaar fietsen! Dr. Piet Pijper (1950) heeft een carrière in de farmaceutische industrie achter de rug
waar hij zich vooral met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen heeft beziggehouden. Daarnaast heeft hij zich verdiept in een groot aantal onderwerpen op het gebied van de natuurwetenschappen, geschiedenis, kunst en muziek.

Nederland telt meer fietsen dan mensen, gemiddeld 1,3 per inwoner. Vooral in onze grote steden wordt het straatbeeld door de fiets gedomineerd. Hoewel wij met dit vervoermiddel zijn vergroeid zullen er maar weinig Nederlanders zijn die weten dat het in 2017 precies 200 jaar geleden was dat de tweewieler voor het eerst in het straatbeeld verscheen. Die eerste fiets had weliswaar geen trappers maar leek met zijn stuur en zijn twee even grote wielen toch al aardig op een rijwiel uit de twintigste eeuw. Sinds 1817 heeft de fiets een aantal belangrijke veranderingen ondergaan, zowel in technisch opzicht als wat materialen betreft. De belangrijkste innovatieskwamen in deze presentatie aan de orde, van de introductie van de trapas en de ketting tot aan de e-bike.

Trouwens een merkwaardig werkwoord, fietsen. Uniek voor de Nederlandse taal. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ook deze vraag kwam aan bod in het verhaal over twee eeuwen fietsen

 

Helemaal naar boven

2022-BBQ op 14 juli op Oudegein

Op 14 juli hadden we onze jaarlijkse BBQ. Dit jaar weer met partners.  We waren met zijn 27en. Ans en Dick hadden hun tuin opengesteld en de weergoden waren ons gunstig gezind. Toen het wat frisser werd, konden we nog heerlijk op het terras in de tent naast de verwarming zitten ! Zoals altijd bij Ans was het weer perfect georganiseerd en hebben we genoten van een heerlijke BBQ met lekkere extra’s ! Het was fijn iedereen weer te zien en als vanouds erg gezellig.

Het was de laatste keer dat Manjo in ons midden was. Nu hij al weer 4 jaar in Culemborg woont, mist hij een beetje de aansluiting met het Nieuwegeinse. Bovendien past hij op de donderdag samen met zijn vrouw op de kleinkinderen en maakt dit het voor hem moeilijk naar onze bijeenkomsten te komen. Hij heeft dan ook besloten afscheid van ons te nemen.  Dat deed hij op geheel eigen wijze, namelijk door ons een verhaal te vertellen. Manjo vertelde het tijdloze verhaal van Elzéard Bouffier, de man die bomen plantte en daar decennialang, in voor- en tegenspoed , oorlog of geen oorlog, mee doorging. Het is een verhaal over moed, volharding en verantwoordelijkheid voor een leefbare aarde. Maar vooral een verhaal van hoop voor de toekomst ! En dat kunnen we in deze onzekere tijden goed gebruiken!

We zullen Manjo en zijn verhalen missen.

Omdat Manjo lid was van de Programmacommissie, ontstond er een vacature. Maar niet voor lang !! Martin van Stempvoort meldde zich spontaan aan ter versterking van de Programmacommissie. Het aanbod werd door Wilson en Dini enthousiast aanvaard. De Programmacommissie is dus weer compleet.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond, met speciale dank aan Ans en Dick!

 

Helemaal naar boven

2022-Bezoek Muiderslot op 25 augustus

We verzamelden bij het NBC vanwaar we gezamenlijk naar Muiden zijn gereden. In Muiden hebben we eerst genoten van een heerlijke lunch bij restaurant Graaf Floris V aan de Herengracht. Sommigen van ons hebben er nog steeds spijt van dat ze niet ook een broodje paling hebben genomen ! Vandaar zijn door Muiden en langs de sluizen naar het Muiderslot gelopen waar onze gids, met de toepasselijke naam Floris, al op ons wachtte. Hij leidde ons rond door het kasteel. Het Muiderslot aan de Zuiderzee en aan de monding van de Vecht stamt uit de 13e eeuw en was oorspronkelijk bedoeld als vesting / verdediging van het plaatsje Muyden en het achterland van Holland.  Het slot is gebouwd in opdracht van graaf Floris V van Holland,  die daar regelmatig ook zelf verbleef. In de 16e eeuw was P.C. Hooft de hoofdbewoner. Het slot werd toen veel meer een woonhuis dan een vesting ter verdediging van het achterland. De rijke inrichting getuigt daar ook van.  P.C.Hooft bracht er vooral de zomers door . P.C. Hooft stelde het slot open voor zijn vriendenkring, later de befaamde Muiderkring genoemd. Onze gids nam ons eerst mee naar een van de torens vanwaar we, na een flinke klim,  een prachtig uitzicht hadden over het  IJsselmeer, het eilandje Pampus en het plaatsje Muiden. Daarna bezochten we de wapenkamer, de woonkamer, de ridderzaal, de keuken en enige andere vertrekken. Onze gids Floris vertelde ons veel wetenswaardigs en  leuke anekdotes over het slot, de vertrekken, hun bewoners en verschillende opvallende schilderijen. In later tijden is het Muiderslot nog in gebruik geweest als kazerne en hebben er in de oorlog joodse onderduikers gewoond.  

Omdat het warm was, heel warm, hebben we er vanaf gezien de kantelen te beklimmen en de tuinen te bezoeken.  In plaats daarvan hebben we, als bij een echt schoolreisje, een ijsje gekocht !

Het was een erg leuke en gezellige dag !  Degenen die er niet bij waren hebben echt iets gemist!

 

 

Helemaal naar boven

2022-Fietsen met Wim en Gerard op 15 september

Op 15 september zouden wij een bezoek brengen aan de Grote Hond, waaraan wij in het kader van ons 2e lustrum een financiële bijdrage hebben geschonken. Helaas kon dit door omstandigheden niet doorgaan. Op verzoek van de Programmacommissie heeft Wim samen met Gerard en mooie fietsroute uitgezet. Dit jaar dus toch weer Fietsen met Wim !

Dit waren de deelnemers: Gerard, Carla, Hennie, Frank, Dini, Margriet, Ted en Wim. Martin S. en Ans sloten wel aan voor de lunch.

Nadat verzameld was bij Jacks Grillhouse voerde de tocht langs het Amsterdam Rijnkanaal via Leidsche Rijn naar Harmelen waar bij de Kloosterhoeve de lunch klaar stond. Daarna ging de tocht verder via Woerden, Montfoort en IJsselstein weer terug naar Nieuwegein. Het was een lange tocht van ruim 44 km volgens de fietsknooppunten routeplanner. Er werd ook nog een paar keer verkeerd gereden waardoor de totale afstand bijna 50 km bedroeg. Maar gelukkig was het prima fietsweer en het was een prachtige route. Met dank aan Wim en Gerard die op korte termijn voor een fijn alternatief programma hebben gezorgd!

Helemaal naar boven

2022-Panorama Mesdag op 6 oktober

Aanwezig: Wim, Willeke, beide Martins, Marijke, Frederique, Dini, Ted, Ans, Margriet en Hennie.

We vertrokken met 3 auto’, we waren maar met een klein clubje, naar Den Haag. Het was heerlijk weer en het was dan ook een fijne wandeling over het Buitenhof, de Kneuterdijk en het Noordeinde naar het Mesdagmuseum. Hendrik Willem Mesdag heeft het Panorama geschilderd in 1881. Het is een vergezicht op de Noordzee, de duinen , Den Haag en Scheveningen. Het is ongeveer 14 meter hoog en heeft een omtrek van 120 meter en is één van de oudste nog bestaande panorama’s in de wereld. We verbaasden ons over het perspectief in de schildering en de opstelling daarvoor. Onder de nodige hilariteit zijn wat groepsfoto’s genomen door een bereidwillige medebezoeker van het Panorama.  Daarna hebben we nog wat door de tentoonstellingsruimte gelopen, waar meerdere schilderijen van Mesdag, zijn vrouw Sientje Mesdag- Van Houten en andere schilders van de Haagse School hangen  en  het winkeltje bezocht.  Voor de lunch werden we verwacht in brasserie Stocks en Bonds tegenover paleis Noordeinde. Hoewel broodjes (en de soep wat minder) heerlijk waren, liet de bediening wat te wensen over en verliep het allemaal wat rommelig. We zouden nog een toetje krijgen , maar wegens tijdgebrek hebben we dat helaas moeten laten zitten.

Na de lunch vertrokken Hennie, Martin, Margriet en Marijke in verband met dringende afspraken elders. Een wel heel klein clubje vertrok naar museum De Gevangenpoort. De gevangenpoort was van ongeveer 1420 tot 1828 de gevangenis van het Hof van Holland waar personen die een zwaar misdrijf hadden begaan, terecht kwamen.  De gevangenen wachten hier op hun proces en werden , zoals toen gebruikelijk, zo nodig wreed gemarteld. Daar kregen we een rondleiding door een gids die ons de werking van verschillende martelwerktuigen uit kon leggen en het nodige kon vertellen over bekende gevangenen in vroeger eeuwen, waaronder Cornelis de Witt, de broer van Johan de Witt en Reinier van Oldenbarnevelt, de zoon van Johan van Oldenbarnevelt.

Al met al weer een erg leuke en boeiende dag !

 

Helemaal naar boven

2022-School is Cool op 27 oktober

Afwezig: Ber, Martin van S, Betsy en Hennie

Het was een druk bezochte bijeenkomst. Voor de lunch zijn er wat organisatorische en huishoudelijke zaken besproken.

Bij de lunch verwelkomden wij Gerry van Duuren en Paul Roesch, die ons na de lunch op de hoogte brachten van het project School is cool. Dit is een landelijke organisatie bestaande uit  30 regionale vestigingen.  Nieuwegein maakt deel uit van de afdeling Lekstroom. Paul Reusch is sinds 2014 projectleider Lekstroom en Gerry van Duuren is al 10 jaar thuismentor bij deze organisatie.

Doel van dit project is kinderen die, vaak door de thuissituatie,  wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken  een succesvolle start in het voortgezet onderwijs te geven door middel van thuismentoren.  Het is uitdrukkelijk geen huiswerkbegeleiding maar meer het werken aan het zelfvertrouwen van het kind en het aanleren van planmatig, zelfstandig werken. Daartoe vinden wekelijkse gesprekken thuis plaats. In overleg met de ouders kan de thuismentor ook meegaan naar ouderavonden. Het streven is dat kinderen na een half tot een heel jaar zelfstandig kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs en dat zij hun school kunnen doorlopen zonder ballast van de thuissituatie.

 

Helemaal naar boven

2022-Zangworkshop op 17 november in het Theater aan de Slag in Culemborg.

Afwezig: Balth, Ber, Betsy, Dini, Ernest, Marijke en Martin van S.

Zoals afgesproken verzamelden we ons 11.15 uur bij het NBC om vandaar met een paar auto’s naar Culemborg te rijden. We werden door Peter, onze gastheer en zijn vrouw Anja met koffie gastvrij ontvangen. Al snel werd een goede lunch geserveerd, die iedereen aan tafel smakelijk verorberde, natuurlijk gelardeerd met een glas witte wijn. Dat laatste was niet alleen lekker, maar ook een beetje noodzakelijk om iets ontremd te raken. Wij, Progeiners, zijn immers niet gewend om te zingen.

Na de lunch schikten we ons in een halve cirkel rondom Peter om te gaan zingen. Hij had een medley van 14 Beatles liedjes voor ons uitgezocht. De start begon moeilijk: per twee zinnen moesten we oefenen. Peter bleef geduldig: hij wilde dat er eenstemmig gezongen zou worden, echter alras bleek dat we in staat waren om meerstemmig (lees vals) te zingen. Maar dat was niet de bedoeling, dus nog een keer. En Peter, die altijd geduldig en goed geluimd  blijft, herhaalde het oefenen net zo lang totdat het (tamelijk) goed was. Aanvankelijk werd er met veel schroom gezongen, maar aan het eind was iedereen “op dreef”. Voorzitter Ans kreeg een middelbaar school gevoel. Destijds zong ze alle liedjes fonetisch mee. En tijdens de workshop besefte ze pas wat ze vroeger uit volle borst zong!! Peter stelde ons, nu gepensioneerden, in staat om de tekst vrolijk te zingen alsof het inhoudelijke liederen van Brahms waren.

Maar we hebben een heerlijke, zorgeloze middag gehad, waarin we ons konden ontladen.

 

Helemaal naar boven

2022-Scrooge op 8 december.

Afwezig: Ber, Marijke, Margriet en Willeke.

Onze voorzitter Ans begint met een terugblik op het afgelopen jaar. Vorig jaar 18 december zaten we in lockdown daardoor kon je maar weinig mensen ontvangen met Kerst en Oud en Nieuw. Toen de Coronacrisis voorbij was viel Poetin de Oekraïne binnen met alle problemen van dien. Zij stipt nog even de opstand in Iran en China aan. In eigen land hebben we het asiel en stikstofbeleid waar onenigheid over is. Al met al een zeer roerig jaar.
We sluiten dit jaar toch vrolijk af met het bekende Dickens verhaal van Scrooge , gespeeld door 2 acteurs en muzikaal begeleid door Peter Elbertse. Hierin hebben wij ook een actieve rol mogen spelen. We hebben gezongen, toneel gespeeld en zowaar gedanst. Hieronder staan de foto’s

Helemaal naar boven