Algemene informatie

Het doel van Pro Gein is in onze saamhorigheid actief te zijn en te blijven en daarbij elkaar te stimuleren onze vriendschappen te onderhouden. Vanuit onze persoonlijke ervaringen en maatschappelijke achtergronden kunnen we bijdragen aan ontmoeting en aan verbreding en verdieping van interessevelden.

Bijeenkomsten

We komen om de drie weken bij elkaar. Onze bijeenkomsten vinden steeds plaats op een donderdag en slechts bij uitzondering op een andere dag. De ene keer is dat op onze vaste locatie in het Raadhuis in Vreeswijk, de andere keer gaan we op excursie op een andere locatie. In ons jaarprogramma nemen we ook één of meer activiteiten op waarbij partners van Pro Gein leden welkom zijn.

De leden

We zijn een gemengde club. We streven er naar om 25 leden te hebben met een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. De leden zijn gepensioneerd en hebben gewerkt in o.a. bedrijfsleven, zorg, politiek, onderwijs en daarnaast actief als vrijwilliger bij verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Het lidmaatschap

Je kunt je niet aanmelden als lid. Nieuwe leden worden voorgedragen door twee of meer leden van de club. Wanneer de leden akkoord zijn met de voordracht en het aspirant lid laat weten lid te willen worden zal met het nieuwe lid in een van de bijeenkomsten nader worden kennisgemaakt. Na 3 maanden wordt gekeken of het lid zich thuis voelt in en of de andere leden het nieuwe lid vinden passen bij onze vereniging. Als er instemming is van beide kanten wordt het nieuwe lid officieel geïnstalleerd.