Organisatie

Pro Gein is opgericht in 2010 als een gemengde club, met steeds ongeveer evenveel vrouwen als mannen. 

De dagelijkse gang van zaken bij Pro Gein wordt aangestuurd en bewaakt door een bestuur van drie personen.  Het bestuur bespreekt jaarlijks beleid en gang van zaken in een Jaarvergadering.

Bij alle evenementen stuurt de secretaris ruim een week voor de activiteit een mailtje om de leden te herinneren aan de uiterste datum van berichten van verhindering, gegevens over de komende excursie zoals tijdstippen en vertreklocaties, en andere noodzakelijke of gewenste informatie.

Het bestuur wordt bijgestaan door de Programmacommissie, een commissie die het jaarprogramma ontwerpt, een concept daarvan in de jaarvergadering bespreekt en de uitvoering bewaakt.

Veel van de activiteiten worden vastgelegd door de fotograaf en de webmaster.

De website van Pro Gein kent afgeschermde pagina’s, die met een wachtwoord door leden zijn te openen, en openbare pagina’s. Op die pagina’s staan ook de Pro-Geinreglementen.