Fotoalbum 2023

Op deze pagina staan afbeeldingen van verschillende bijeenkomsten en excursies van het jaar 2023. Klik op de omschrijving van de activiteit hieronder en je komt vanzelf bij die afbeeldingen op deze pagina. 
Door op een foto te klikken krijg je een grotere versie van die foto te zien. Je kunt dan ook door naar de vorige of volgende foto door op een van de pijltjes links en rechts in de foto te klikken.

Bij iedere activiteit wordt ook een kort verslag opgenomen zoals dat door de secretaris wordt vervaardigd

 

 

 

2023-Jaarvergadering op 5 januari

Het was een druk bezette bijeenkomst. Tijdens deze jaarvergadering worden de volgende zaken besproken:

  • De toestand van de met fysieke problemen kampende Ber en Wilson
  • Martin van Stempvoort  kreeg het speldje van verdienste opgespeld als dank voor zijn voorzitterschap
  • Het jaarverslag van de secretaris
  • Het financieel jaarverslag en het verlag van de kascommissie
  • De samenstelling van het bestuur. Ted volgt Renée op als penningmeester.
  • De programma commissie blijft voorlopig nog ongewijzigd. Hennie blijft fotograaf en Ted blijft voor de website zorgen.
  • Het programma voor 2023 wordt door Dini toegelicht
  • Aanvullingen op het reglement Progein
  • De website (en de toegang daartoe)

 

 

Helemaal naar boven

 

2023- Zilvermuseum in Schoonhoven op 26 januari

De meeste van ons verzamelden als vanouds bij het NBC vanwaar we naar Schoonhoven zijn gereden. Daar troffen we bij restaurant Belvedère de andere leden van ons Progein voor een lekkere lunch met soep en broodjes. Vanaf het restaurant aan de Lek zijn we door het oude centrum van Schoonhoven met zijn vele juweliers en andere leuke winkels naar het Zilvermuseum gelopen. Daar werden we opgewacht door een gids. Zij vertelde ons over Schoonhoven als zilverstad, het museum , keurmerken, het zilvergehalte en de verschillende bewerkingen van zilver. Ook wist zij bijzonderheden en anekdotes te vertellen over diverse voorwerpen in de vaste collectie, zoals rouw- en trouw sieraden, ambtsketens, koffie en theeserviezen en kandelabers,  maar ook over de tijdelijke tentoonstelling van het, moderne,  werk van vader en zoon Thalen. Als slot mochten we een kijkje nemen in de werkplaats waar de heer Cor Kuijf, 11e generatie zilversmit, aan het werk was. Hij vertelde ons over verschillende sieraden die hij in opdracht had gemaakt en liet ons zien hoe hij een rozet van zilverdraad maakte.

En overal natuurlijk prachtige zilveren sieraden. Wij, althans het vrouwelijk deel van onze club, hebben ons in moeten houden om niet van alles te kopen ! Verslaggeefster Marijke heeft zich tot een zilverpoetsdoek kunnen beperken!

 Het was weer een gezellige dag !

Helemaal naar boven

 

2023- Museum Warsenhoeck op 16 februari

Om 12 uur werden wij met koffie en thee onthaald in museum Warsenhoeck. Daar hebben we de leuke tentoonstelling IJs op de Lek bekeken, waarvan Frank één van de samenstellers was. Het was vooral ook leuk de oude filmbeelden van ijspret te zien, die bij iedereen wel herinneringen opriep aan met name de winter van 1962/63 toen er auto’s over de Lek en het IJsselmeer reden ! Dat zal nu niet meer zo gauw gebeuren. De kans dat er ooit nog een Elfstedentocht komt is  maar 1 op 16 !

Na de koffie nam Frank ons mee naar de zolder van het museum. Daar hield hij een boeiende presentatie over Klimaatverandering en duurzaamheid; hoe het klimaat verandert en wat wij er aan kunnen doen om de gevolgen te beperken. Het klimaat is een gesloten systeem, een kringloop. Alles wat de mens doet, heeft er invloed op ! Als we iets willen behouden, moeten we dringend alles veranderen ( Leopardi, De Tijgerkat).  Er wordt ook al het nodige gedaan, maar verandering gaat helaas met kleine stappen. Om bij voorbeeld iets te doen aan zure regen en het gat in de ozonlaag, hebben we nu alleen nog loodvrije benzine en zijn drijfgassen in spuitbussen verboden.  Om het tekort of te veel aan regenwater in goede banen te leiden, wordt ruimte gegeven aan de rivieren.

Wij kunnen op persoonlijk vlak keuzes maken om b.v. minder vlees te eten en minder te vliegen of om samen te protesteren, maar nodig zijn ook politieke acties gericht op beleidsverandering . Daarnaast is bewustwording door opvoeding en onderwijs zeker zo belangrijk.

Onder de lunch met lekkere broodjes hebben wij met elkaar gediscussieerd over een aantal vragen die tevoren door Frank waren opgesteld. Plenair hebben we daar vervolgens nog over doorgesproken. De conclusie was dat iedereen zich zorgen maakte over klimaatverandering en de gevolgen daarvan , niet zozeer voor onszelf als wel voor onze kinderen en met name onze kleinkinderen. Iedereen is, in principe, ook bereid zijn steentje bij te dragen. Maar het blijkt toch in de praktijk lastig iets wezenlijks te doen wanneer het gaat om het maken van keuzes tussen klimaat, gemak en geld.

Alles bij elkaar was het een boeiende bijeenkomst in een intieme gezellige setting in ons eigen Nieuwegeinse museum. Met grote dank aan Frank en de vrijwilligers van Warsenhoeck.

Klik hier om de presentatie van Frank te bekijken.

 

Helemaal naar boven

 

2023- Slot Zuylen op 9 maart

We verzamelden om 12 uur voor de lunch in restaurant Belle, prachtig gelegen aan de Vecht in Oud Zuilen. Daar waren ook Ber en Mieke. Na maanden afwezigheid wegens ziekte was dit weer de eerste keer dat Ber in ons midden was.  We hebben een feestelijke toost op zijn, en onze, gezondheid uitgebracht. Na de lekkere en gezellige lunch liepen we door de poort naar slot Zuylen dat speciaal voor ons geopend was. We werden opgewacht door onze gids Bets. Zij vertelde ons eerst over de geschiedenis van het kasteel.  Het oudste gedeelte, een vierkante toren, werd in 1250 door Steven van Zuylen aan de Vecht gebouwd. Aan hem dankt het slot haar naam. In de 15e eeuw werd het kasteel verwoest en bleef er slechts een ruïne achter.  Daarna werd er door de toenmalige eigenaar een groot waterslot van gemaakt. Het poortgebouw herinnert hier nog aan en is nu nog grotendeels in dezelfde staat. In de 18e eeuw werd het kasteel, inmiddels in  het bezit van de familie Van Tuyl van Serooskerken, grootschalig verbouwd. Er werden grote ramen in aangebracht en de slotgracht werd gedeeltelijk gedempt om plaats te maken voor een voorplein. Het kreeg het uiterlijk dat slot Zuylen nu nog steeds heeft.

Onze gids vertelde verder veel details over de verschillende bewoners, hun huwelijken, hun rijkdom of juist het gebrek daaraan. De belangrijkste bewoonster was Belle van Zuylen, eigenlijk Isabella van Tuyl van Serooskerken. Zij bracht tot haar huwelijk haar zomers op slot Zuylen door. Onze gids leidde ons door de zalen die niet in één stijl zijn ingericht maar een afspiegeling zijn van verschillende eeuwen van bewoning.  Zij maakte ons attent op details in de vele schilderijen, voornamelijk van de bewoners zelf, en wees ons op herkomst van antieke serviezen.  Het meest in het oog springende deel van het huis is het 17e eeuwse wandtapijt in de Gobelinzaal dat speciaal voor deze zaal is gemaakt. Het tapijt is niet zo lang geleden gerestaureerd en nog steeds in goede staat. Tot slot bezochten we de kamers waar Belle van Zuylen haar brieven en essays heeft geschreven. De familie van Tuyl van Serooskerken heeft tot 1952 op het slot gewoond. Daarna werd het huis, de tuinen en de collectie schilderijen en antiek ondergebracht in een stichting.

Het was weer een leerzaam maar, ondanks het slechte weer,  vooral leuk uitstapje.

Helemaal naar boven

 

2023- Rolling Dinner op 30 maart

Op 30 maart hadden wij weer ons jaarlijkse Rolling Dinner. Ber, Wilson , Ad, Balth, Dini, Willeke, Gerard en Wim konden er om uiteenlopende redenen niet bij zijn.

Met de overige Progeinleden, al dan niet met hun wederhelften,  hebben we weer gezellig bij elkaar thuis geborreld en gegeten. We hadden fijne, goede en leuke gesprekken.  Soms diepgaand en soms hilarisch !  En natuurlijk heerlijk genoten van ons aller culinaire gaven ! Het toetje was dit jaar bij Thea en Joop. Bij hen kwamen we allemaal bij elkaar voor heerlijk ijs, kaas en aangeklede koffie als afsluiting van een gezellige avond.  Iedereen was het erover eens dat we weer een erg fijne avond hebben gehad. Het Rolling Dinner heeft echt meerwaarde: je spreekt elkaar eens in een huiselijke setting en in kleine kring en dat levert heel andere gesprekken op dan wanneer we allemaal bij elkaar zijn. (wat natuurlijk ook altijd fijn is !). Kortom: het Rolling Dinner blijft een vast onderdeel van het programma !

Dank aan de organisatoren Ans en Dini en speciaal aan Thea en Joop voor de hartelijke en gulle ontvangst op de Randijk.

Helemaal naar boven

 

2023- Delen van herinneringen op 20 april

Na geruime tijd waren we weer te gast in Het Raadhuis en voor het eerst sinds zijn fietsongeval in december was Wilson weer aanwezig. We hebben hem met veel plezier verwelkomt en gezamenlijk het glas op zijn herstel geheven !

Ans opende de bijeenkomst met wat zakelijke mededelingen: Zij gaf aan dat Ted nu echt officieel onze nieuwe penningmeester is.  We gaan op dit moment nog niet actief op zoek naar nieuwe leden, maar als een van ons iemand weet die goed in onze club zou passen, kan dit natuurlijk altijd in overweging genomen worden. Zij vertelde verder dat er overleg is geweest met Het Raadhuis over een andere invulling van de lunch. Verder refereerde zij aan de zorgelijke situatie in verschillende landen in de wereld , maar ook in ons eigen land. Laten wij vooral genieten van ons samenzijn met elkaar !

Op het programma stond ” Het delen van herinneringen aan de hand van een voorwerp dat een speciale betekenis heeft en dat je dus niet weg kan doen”. Wilson beet de spits af en heeft ons verteld over zijn ongeluk, zijn beleving daarvan maar vooral ook hoe revalidatiecentrum De Hoogstraat hem er weer bovenop heeft geholpen en hem en Helen daarbij nog steeds behulpzaam is.

Daarna heeft ieder van ons, al dan niet aan de hand van een meegebracht voorwerp, een speciale herinnering met ons gedeeld en, het mag gezegd, zich ook nog keurig aan de tijd gehouden!  Er kwamen bijzondere voorwerpen uit de tas en we hoorden mooie, ontroerende en grappige verhalen. Fijn om elkaar op deze manier ook weer wat beter te leren kennen. Het was een bijzondere en intieme bijeenkomst.

En……de, nieuwe, kok van Het Raadhuis had voor een heerlijke lunch gezorgd. Onze huisfotograaf Henny heeft weer mooie foto ‘s gemaakt, die staan hieronder.

Helemaal naar boven

 

2023- Medicijnveiligheid op 11 mei

Ans heette iedereen welkom en met name onze gastspreker van vandaag Loraine Lie, partner van Renée. Na de lunch leidde Ans de presentatie van Loraine over medicijnveiligheid in wel bijzonder gloedvolle bewoordingen in.  Een prachtig betoog, maar….geen eigen werk maar gemaakt via ChatGPT ! Verbazend dat dat allemaal zo maar kan!  

Loraine Lie is 10 jaar lang werkzaam geweest als apotheker bij het AMC. Vanuit die hoedanigheid is zij als geen ander op de hoogte van de risico’s van medicijngebruik.

We kennen allemaal het begrip verkeersveiligheid, maar medicijnveiligheid…..wat is dat?  We worden allemaal steeds ouder en gebruiken steeds meer medicijnen. Door onjuist medicijngebruik overlijden er jaarlijks bijna 2x zoveel mensen als in het verkeer. Geneesmiddelen zijn eigenlijk gif. Soms zijn ze ook helemaal niet nodig voor de gezondheid van de patiënt, maar kan aandacht en zorg veel meer doen. En soms zijn medicijnen een noodzakelijk kwaad. Zaak is wel dat er op de juiste wijze mee wordt omgegaan. De patiënt hoort daarbij centraal te staan. Van belang zijn : het juiste medicijn, de dosering, de toediening en het tijdstip van toediening. Daarbij kan nog wel eens iets mis gaan. Loraine noemde bij voorbeeld het feit dat een pilletje voorgeschreven door de huisarts een andere kleur kan hebben dan hetzelfde pilletje dat in het ziekenhuis wordt verstrekt. Ook gaat het nog wel eens mis bij de dosering.  Helaas bestaat er in de zorg, met name binnen het ziekenhuis, een cultuur  waarin niet gepraat wordt over fouten.  We moeten toe naar een cultuur waarbij we elkaar aanspreken op fouten.   De risicofactoren moeten afgezet worden tegen de consequenties. Wat is er nodig om te voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt. Er moet gestuurd worden op kwaliteitszorg. In het ziekenhuis gebeurt dit onder andere door het toedienen van medicijnen te vereenvoudigen door middel van het gebruik van ready to use spuiten, zodat deze niet meer door verpleegkundigen gevuld hoeven te worden.  Van groot belang is ook dat het medicatieoverzicht up to date is. Een goede zaak zou ook zijn om de apotheker mee te laten lopen bij de visites in het ziekenhuis.

Wat kunnen we zelf doen om risico’s bij medicijngebruiker zo klein mogelijk te houden? Actualiseer je medicijnoverzicht door ook zelfzorgmedicijnen daaraan toe te voegen. Vraag bij een nieuw geneesmiddel bij de apotheek wat dit met je kan doen en welke factoren, bij voorbeeld voeding,  daarop van invloed kunnen zijn.  Vraag door.  Zorg dat je zelf de regie houdt over je medicatie

Klik hier voor de PowerPoint sheets van de presentatie van Loraine.

Helemaal naar boven

 

2023- Back to the Roots van Martin van Stempvoort op 1 juni

Op donderdag 1 juni zijn we Back to the roots van Martin van Stempvoort in Arnhem gegaan. We verzamelden om 10.00 uur bij het NBC (waren met 13 personen) en vertrokken vandaar met Hennie, Ad en Ted als chauffeurs naar de Dalweg in Arnhem.  We stapten daar over op een bus die ons langs, voor Martin, memorabele plekken in Arnhem zou  rijden. 
We begonnen op de Dalweg met uitleg over de daar aanwezige ‘De Wijzer school’, waar Martin zijn lagere schooltijd doorbracht. Hij vertelde ook over de omgeving en de plaatsen waar hij als kind speelde. Hij herkende het groene huis nog waar hij met zijn vriendjes televisie mocht kijken.
Daarna gingen we met de bus naar het Christelijk Lyceum waar Martin 2 jaar heeft vertoeft. Dat was geen overweldigend succes volgens hem en  bracht hem cijfers als de maat van een Weense Wals,    (1-2-3 ed.!). Toch is het later met de opleiding van Martin nog goed gekomen!
Met de bus ging het  verder naar de tuin van het Arnhems Museum. Daar hebben wij in de zon kunnen genieten van koffie en taart, met een mooi uitzicht op de kunstwerken die buiten stonden. Na de koffie gaf Martin ons een rondleiding door de tuin, waar wij o.a. een schitterend uitzicht over de Rijn hadden.
De tocht ging verder met de bus door Arnhem met  uitleg van Martin over al de bekende gebouwen, trolley bussen en  historische plekjes (o.a. de Rijnbrug waar gevochten is in de 2e wereldoorlog). Daarna volgde een wandeling door o.a. de 7 straatjes, langs de Eusebiuskerk, de Koepelkerk, het oude Postkantoor (nu horeca) en nog meer interessante gebouwen en straatjes. En Hennie heeft daar nieuwe vriendinnen gemaakt.
Met de bus ging de toer door Arnhem weer verder,  o.a. door de Wetstraat waar Martin op nummer 13 geboren is.
Daarna werden we door de bus afgezet bij  het Sonsbeek park alwaar de tweede wandeling plaatsvond.  Een schitterend park waar enige van ons o.a. onder de waterval  doorgelopen zijn. De anderen gingen boven door zonder natte voeten te krijgen.

De wandeling eindigde  in Brasserie De Boerderij waar we heerlijk op het terras de lunch hebben gebruikt. Hierna stond de bus klaar om ons naar de geparkeerde auto’s op de Dalweg te brengen en werden we door onze Probus chauffeurs weer veilig thuis gebracht.

Het was een schitterende dag, leuke verhalen van Martin, heerlijk weer en genoeg gelegenheid om van elkaar te genieten.

Het verslag is deze keer gemaakt door Thea den Hartog.

Helemaal naar boven

 

2023- E-fulfilment door Martin van Stempvoort op 22 juni

Ans heet iedereen welkom. Zij benoemt de afwezigen en vertelt dat Carla net geopereerd is vanwege een ontstoken blindedarm. Marijke zal namens ons allen een bloemetje langs gaan brengen. In aanloop naar de presentatie van Martin van Stempvoort  over e-fulfilment/ logistiek, zegt  Ans dat zij zich nog goed weet te herinneren dat de computer op het kantoor waar zij begin jaren 80 werkte  een enorm bakbeest was dat een hele kamer in beslag nam. Toen de eerste printer in gebruik werd genomen barstte er, toen er getypte tekst uitrolde,  een spontaan applaus los.  Nu , 40 jaar later , kunnen wij ons een leven zonder computer nauwelijks nog voorstellen. Ons hele leven wordt beheerst door digitale techniek. Iedereen bestelt wel eens iets online en is dan niet verbaasd dat dat de volgende dag thuis wordt bezorgd.

Na de lunch neemt Martin ons mee in de wereld van e-commerce. Hoe is het mogelijk dat als je vandaag iets online bestelt, je het morgen al krijgt bezorgd? Wat komt daar allemaal bij kijken ?

Dat kan alleen met een krachtig en betrouwbaar work-managementsysteem. E-fulfilment is de logistiek achter e-commerce.

Alle bij bedrijven bestelde artikelen gaan in bakken naar geautomatiseerde magazijnen. Daar worden baknummers, artikelen en adressen aan elkaar gekoppeld. Dat alles gaat per computer en volledig geautomatiseerd. Maar order pickers zorgen ervoor dat de juiste artikelen ook daadwerkelijk in de juiste bakken komen te liggen. Hoewel het hele systeem draait om digitale gegevens, zijn en blijven mensen onmisbaar in het hele proces.  In Nederland zijn er diverse grote distributiecentra waar tot 12.000 pakjes per uur worden verwerkt. Dat is veel zou je zeggen, maar in Amerika, waar alles nu eenmaal groter is, staat in Louisville een distributiecentrum dat 240. 000 pakjes per uur verwerkt, dat is dus 115 per seconde !!

Martin liet een filmpje zien van het bedrijf Active Ants hier in Nieuwegein en één van de Belgische post waaruit de enorme logistiek duidelijk werd.  Kilometerslange lopende banden waarop artikelen werden gesorteerd, vervoerd, in de juiste bakken werden gedeponeerd, verpakt en geadresseerd. Heel indrukwerkend.

Hoe ziet de toekomst van e-commerce eruit? Wat valt er nog te verbeteren? Er valt nog wel wat te verbeteren aan de verpakking, die vaak veel groter is dan het daadwerkelijke artikel. En ook zijn er nog mogelijkheden voor de bezorging. Die wordt nu nog verzorgd door verschillende bezorgingsbedrijven zoals Post.nl. ,DHL en andere koeriersdiensten. De mogelijkheid van bezorging per drone wordt onderzocht.  En er wordt onderzocht hoe de kwetsbaarheid van het systeem verbeterd kan worden. Immers, bij een stroomstoring ligt het hele systeem voor kortere of langere tijd plat.

Tot slot liet Martin een filmpje zien van de bagage afhandeling op Schiphol en met name een koffer die van het ene vliegtuig naar het andere moest worden gebracht maar een paar uur moest overbruggen op Schiphol.  Bijzonder ingenieus allemaal.

 

Helemaal naar boven

 

2023- Tochtje op de Kromme Rijn op 13 juli

 

We verzamelden bij het NBC waarna we gezamenlijk naar landgoed Nienhof in Bunnik vertrokken voor een vaarexcursie over de Kromme Rijn.

Voorzien van koffie en thee werden we in het excursiecentrum voorgesteld aan onze gids Lex, tevens de zwager van Wilson, en aan de schipper van de boot. Lex vertelde ons over het ontstaan en de loop van de Kromme Rijn en de geschiedenis van het Kromme Rijngebied vanaf de tijd dat de Romeinen in ons land waren. Een en ander werd verluchtigd door een videofilmpje.  Daarna stapten we op “de pont”, een elektrische fluisterboot die speciaal voor het Utrechts landschap en deze tocht over de Kromme Rijn is gebouwd. De tocht voerde over de Kromme Rijn tot aan landgoed Amelisweerd. Lex vertelde dat langs de Kromme Rijn een nevengeul is gegraven, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Zo zijn er verschillende eilandjes ontstaan die dicht begroeid zijn met wilgenbosjes. De houten beschoeiing die destijds langs de oever was geplaatst om deze te kanaliseren is deels verwijderd en op sommige plekken zijn de oevers glooiend gemaakt. Daardoor hebben water- en oeverplanten meer mogelijkheden gekregen.  Lex vertelde verder over de bijzondere flora en fauna in het gebied en de verschillende vissen in het water van de Kromme Rijn.  Het weer was wat wisselvallig en we hebben het niet helemaal droog gehouden, maar regenjas en paraplu boden uitkomst en gaven zo extra cachet aan de tocht op het water! Velen van ons hadden overigens wel de rest van de dag een nat achterwerk omdat de kussens op banken nat waren, maar dat mocht de pret niet drukken.

Na een mooie tocht langs het prachtige landschap reden we naar Het Wapen van Bunnik voor de lunch. We zaten niet binnen maar ook niet buiten, maar wel overdekt. Tenminste, dat dachten we tot er een hoosbui losbarstte: als een waterval kwam de regen tussen het afdak door naar beneden. Net niet op ons hoofd maar we hebben wel gauw de tafels uit elkaar moeten schuiven.  

Leuke gesprekken en een lekkere lunch. Al met al een fijne een ontspannen dag !

 

Helemaal naar boven

 

2023- Niet fietsen met Wim op 3 augustus

 

Vanwege de vele regenbuien die in de eerste dagen van augustus ons land teisterden is er op 3 augustus van de jaarlijkse fietstocht afgezien. Het samenzijn beperkte zich tot een lunch in “het Oude Stadhuis” in Montfoort met 15 Pro-Geiners. Dat het een goed besluit was om niet te gaan fietsen bleek al tijdens de autorit naar Montfoort. Iedereen had onderweg met de auto door meerdere buien gereden. In een apart zaaltje hebben we geluncht. Marijke zou dat omschrijven als “Leuke gesprekken en een lekkere lunch. Al met al een gezellig en vooral droog samenzijn!”. Gelukkig hebben we de foto’s nog……

 

Helemaal naar boven

 

2023- BBQ bij Martin op 24 augustus

 

Op donderdag 24 augustus was de jaarlijkse BBQ. Dit keer ten huize van Martin en Tine van Stempvoort. Martin nam de gelegenheid te baat om meteen ook zijn 80e verjaardag met ons te vieren.

De weersvoorspellingen waren ronduit slecht en de hele dag had het er dreigend uitgezien met in het zuiden van het land zelfs wateroverlast door noodweer ! Menigeen hield dan ook zijn hart vast voor het weer tijdens de avond. Martin had weliswaar voor een grote tent gezorgd, maar toch … Maar de weergoden waren  ons gunstig gezind en het was uiteindelijk prima BBQ weer: aangename temperatuur om buiten te zijn met maar een enkel spatje regen op het eind ! De opkomst was groot: samen met partners waren we met zijn 35en.

Ans memoreerde in haar welkomstwoord het feit dat Martin in 2010 aan de wieg had gestaan van ons Progein en dus vanaf het allereerste begin al een gewaardeerd lid is van onze club! Namens ons allen feliciteerde zij hem van harte en overhandigde hem een dinerbon om samen met Tine lekker van uit eten te gaan.

Daarna genoten wij van een mooie zomeravond, van elkaars gezelschap en van een heerlijke BBQ waarbij  Martins dochter Carola ons voorzag van de nodige drankjes. Het was weer oergezellig !

Martin, Tine en Carola , bedankt voor een fijne avond.

Hieronder staan alvast een paar foto’s van dit evenement. De vaste fotograaf is zijn gemaakte foto’s nog aan het bewerken. Zodra die binnen zijn worden ze hieronder opgenomen.

 

Helemaal naar boven

 

2023- Bezoek museum Grebbelinie op 14 september

We verzamelden om 11.15 uur en reden in 3 auto’s naar Fort aan de Buursteeg in Renswoude waar het Grebbelinie bezoekerscentrum is gevestigd. Om verschillende redenen, maar vooral vanwege afwezigheid vanwege vakantie, waren we maar met een klein clubje. Het was heerlijk weer en we konden buiten zitten met prachtig landelijk uitzicht voor een lekkere lunch. Daarna was het tijd om de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van de Grebbelinie te bezoeken. Iedereen in de provincie Utrecht kent wel de Hollandse waterlinie waarvan ook Fort Vreeswijk en Fort Jutphaas deel uitmaken.  Maar ook op de grens van Utrecht en Gelderland ligt een waterlinie: de Grebbelinie die loopt van Rhenen tot Bunschoten, van de Waal tot aan de Zuiderzee/ IJsselmeer.  Deze linie werd aangelegd vanaf 1744 en was oorspronkelijk bedoeld om door middel van het onderwater zetten van landerijen de vijand, toen de Fransen,  tegen te houden of in ieder geval hun opmars te vertragen ,maar ontwikkelde zich gaandeweg tot de hoofdverdedigingslinie waar tijdens de meidagen van 1940 50.000 militairen waren opgesteld om de Duitsers tegen te houden. Het Fort aan de Buursteeg is het grootste fort van de Grebbelinie. In het bezoekerscentrum kregen wij uitleg over het fort  en de geschiedenis van de Grebbelinie en konden wij de verschillende daar opgestelde voorwerpen bezichtigen.

Het hoogtepunt was echter de rondwandeling over het fort met zijn kazematten, loopgraven en opstelplaatsen voor kanonnen, door een enthousiaste gids die ons met verve vertelde hoe het er in de meidagen van 1940 in en rond het fort aan toe was gegaan. Enkele honderden soldaten bemanden toen de loopgraven en kazematten ( het Hollandse woord voor bunker). Pantserafweergeschut tegen tanks werd opgesteld in betonnen bouwsels. Onze gids vertelde zo beeldend dat wij ons met gemak de demonstratie van de enige, en ook nog kapotte, tank en de gedeelde mitrailleur in de kazemat voor konden stellen. We zagen als het ware de stoere jonge soldaten in de kazematten en loopgraven voor ons en zagen de Duisters aankomen.  Tegen het einde van de oorlog, in 1944, werd Fort aan de Buursteeg een steunpunt van de Duitse Pantherstellung, die de geallieerde opmars tegen moest houden. Toen bouwden de Duitsers er hun bunkers.  Sommige ter camouflage zelfs beschilderd met raamkozijnen met gordijntjes! Daarvan is nu nog een fraai voorbeeld te zien!

Hieronder staan de foto’s van dit evenement. 

 

Helemaal naar boven

2023- Artificial Intelligence door Jan Baltussen op 5 oktober

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de maatschappij en in ons leven. In ons dagelijks leven maken we er allemaal bewust of onbewust gebruik van. Maar… : Wat is AI nou eigenlijk precies? Hoe werkt het ? Wat zijn de toepassingen en wat is het belang van AI?  Moeten we er bang voor zijn ? Al deze vragen zullen aan bod komen.  

Na de lunch was het woord aan de inleider van deze dag, Jan Baltussen, lid van Probus Sittard. Hij nam ons mee in de wondere wereld van Artificial Intelligence.
Het denken hierover begon al in de jaren 50 van de vorige eeuw. Sindsdien is er een explosie aan pc”s gekomen en is de ontwikkeling van A.I. heel snel gegaan en is nog lang niet gestopt.  Wij allemaal gebruiken in het dagelijks leven, zonder ons daar echt van bewust te zijn,  vaak AI systemen.  Denk aan vertaalprogramma’s, gamen, plaatjes opzoeken op internet etc. De laatste jaren zijn programma’s als ChatGPT in opkomst. Dergelijke programma’s  kunnen babbelen, vragen beantwoorden, vertalen, rekensommen oplossen en essays schrijven. De zinnen zijn over het algemeen correct, maar de spelling niet altijd. Het is een taalverwerkende tool: het produceert taal, geen kennis.  Er komt uit, wat de programmeur er qua data in heeft gestopt.

Er worden heel veel gegevens, ook zeer persoonlijke, zonder dat wij daar erg in hebben, van het internet gehaald. Het blijft dus heel goed uitkijken en kritisch zijn op hetgeen AI ons voorschotelt!  Dat vraagt om goede regelgeving om (te)  grote risico’s in te perken en inbreuk op onze privacy te waarborgen.

Jan Baltussen heeft ons in anderhalf uur door de wereld van AI geleid, maar zijn verhaal was nog lang niet af. Aan sommige belangrijke vragen zoals de grote risico’s van AI en ethische vraagstukken is hij helaas niet toe gekomen. 

Hieronder staan de foto’s van dit evenement. 

 

Helemaal naar boven

2023- Bezoek aan Huis Doorn op 26 oktober

Na het gebruikelijke verzamelen bij het NBC vertrokken we met 3 auto’s naar Doorn. Door het poortgebouw en na een wandelingetje door het park kwamen we bij de Orangerie waar we van een smakelijke en gezellige lunch hebben genoten. Daarna wandelden we naar het Huis waar we werden opgewacht door een gids voor een rondleiding door verschillende ruimtes van het Huis.  Onze gids vertelde ons heel enthousiast over het Huis en zijn laatste bewoners. Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer, Wilhelm II. Na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog vluchtte Wilhelm II in 1918 naar Nederland.  Hij was in de verte verwant aan koningin Wilhelmina en verwachtte hier een hartelijk onthaal ( in werkelijkheid heeft hij koningin Wilhelmina in zijn tijd in Nederland slechts één keer ontmoet !).  In eerste instantie werd hij opgevangen op Kasteel Amerongen bij de familie Bentinck. In 1920 kocht de keizer Huis Doorn waar hij tot zijn dood in 1941 heeft gewoond.  Hij liet het huis voorzien van alle comfort, zoals badkamers en toiletten. Verder liet hij de gehele inrichting van het huis in een trein met 64 wagons overkomen uit zijn paleizen in Duitsland:  meubels, tapijten, schilderijen, serviezen en zilverwerk, echt alles wat Wilhelm II maar nodig dacht te hebben om een vorstelijke status te kunnen voeren!  De inrichting van het huis is nog volledig intact en geeft zo een authentiek beeld van vorstelijk wonen in Europa in 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In het Huis is een grote collectie Duitse kunst, van schilderijen tot meubels, zilver en porselein uit de 17e en 18e eeuw te bewonderen. Ook de collectie snuifdozen van de keizer was zeker het bekijken waard.

De keizer was een verwoed houthakker en hij hield ervan in het park te werken. Hij liet het park voortdurend verfraaien. In het park bevindt zich ook het mausoleum van Wilhelm II en de grafjes van zijn honden.

Hieronder staan de foto’s van dit evenement. 

 

Helemaal naar boven

2023- Verhaal over de limes door Anita Bronner op 16 november 

Ans heette iedereen welkom. In het bijzonder Betsy, die er voor het eerst na haar operatie in september weer bij was en verder Ber en Margriet  die na hun ziekenhuisopname ook nog steeds kampen met klachten. Margriet bedankte ons nogmaals voor alle belangstelling die zij van ons heeft ontvangen. Daarnaast heette Ans onze inleider van de dag, Anita Bronner en haar man Fred welkom.

De lunch was deze keer voor ons allemaal volledig vegetarisch. Jammer dat Martin er nu net niet bij was !

Na de lunch hield Anita Bronner-Maars een presentatie over de grenzen van het Romeinse Rijk, de limes (= latijn voor grens).  In het stuk land, dat nu Nederland is, vormde de Rijn de natuurlijke grens van het Romeinse Rijk. De limes bestond hier uit een weg langs de Rijn met een keten van forten en wachttorens op strategische plekken. Het doel was de  verdediging van de grens tegen invallen van andere volkeren en de gehele grens werd bewaakt door het leger.  Rond de verschillende forten, castellums, ontstonden complete dorpen waar wel 5000 mensen konden wonen. Omdat de Rijn de natuurlijke grens was, diende hij ook voor het transport van allerhande goederen.  De Romeinse grens deelde de lage landen in tweeën: Ten zuiden van de grens was het Romeinse Rijk met zijn al grote beschaving en ten Noorden daarvan bleef het gebied qua beschaving aanzienlijk achter.

De limes is ontstaan in de periode van 27 tot 14 voor Christus, toen het Romeinse Rijk een grote bloei doormaakte en heeft ruim 400 jaar bestaan. In de bodem langs deze Romeinse grens bevonden en bevinden zich nog tal van schatten. In 2021 is de limes uitgeroepen tot Unesco cultureel erfgoed. Anita vertelde een stukje geschiedenis over het ontstaan van het Romeinse Rijk totdat het Rijk zijn definitieve grens had bereikt. Deze liep uiteindelijk van Engeland door heel Europa en verder rond de Middellandse zee door Azië en Afrika. Een onmetelijk groot rijk ! Overal was de grens weer anders. Zo bestond de grens in Engeland uit een stenen muur en was in  West Europa de Rijn de grens. Pas in de vijftiende eeuw is het gebied waar de limes in Noordwest Europa doorheen liep in kaart gebracht door Conrad Peutinger. Een bron van kennis over dit gebied.

Dat de Romeinen hier kwamen en de limes door de Lage landen liep, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Noordwest Europa. In het land, dat voor een groot deel bestond uit waterrijk gebied, woonden rond het jaar 0 maar weinig mensen.  Nu er soldaten gelegerd waren, trok dat mensen aan. Er kwamen nu wel 200.000 mensen te wonen. Er werden wegen aangelegd en er werden via de Rijn en de weg nieuwe producten aangevoerd. De handel bloeide. De Romeinen hadden in die tijd  al een grote beschaving. Denk aan het schrift, het Romeinse recht, beeldhouwkunst en schilderwerk.  Zij brachten tevens het christendom met zich mee.

Rond 400 kwam er een einde aan het Romeinse Rijk en dus raakte de grens in verval. Het meest waarschijnlijk is dat invallen van andere stammen een eind hebben gemaakt aan het Romeinse Rijk.

In Nederland zijn nog tal van tekenen van de limes te bewonderen. Dicht bij huis het schip in Castellum Hoge Woerd in De Meern en verder bij voorbeeld in Elst en onder het Domplein in Utrecht.

Tot slot liet Anita ons foto’s zien van de fietstocht die zij en haar man hebben gemaakt langs de limes Van Katwijk tot Wenen. Er zijn diverse boekjes te koop die wandelingen en fietstochten langs de limes beschrijven.

Klik hier als je de sheets van de Powerpoint presentatie van deze lezing nog een wil bekijken.

En dan hebben we ook nog de foto’s van die middag.

 

Helemaal naar boven

2023 – Jaarafsluiting

 

Ans heette iedereen welkom en in het bijzonder Manjo Joosten en Ephraïm IJzerlooij, die  samen het programma van deze laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen. Ans begon met een terugblik over het afgelopen jaar 2023 dat toch een andere jaar was dan wij als Progein gewend zijn. We hebben dit jaar als club meer te maken gehad met ziekte dan de voorafgaande jaren. Ber,  Wilson, Betsy  en  Margriet maar ook Ted en Ad. Gelukkig zijn zij allen hersteld of aan de betere hand. Het is fijn dat zij veel van onze bijeenkomsten toch mee hebben kunnen maken. Ook Carla’s man Ton is ernstig ziek, hetgeen uiteraard zijn weerslag heeft op Carla.
Ans kijkt met plezier terug op het Rolling diner en de BBQ waarbij wij direct ook de 80ste verjaardag van Martin hebben gevierd. Het was weer heel geanimeerd. We hebben toch echt een erg gezellige club !
Wat er in de wereld om ons heen aan narigheid is, de oorlog in Oekraïne, oorlog in Israël en Gaza, in Afrikaanse landen, is vreselijk en daar maken we ons terecht zorgen om. Maar laten wij vooral tevreden zijn en koesteren wat wij hebben. Er is nog zoveel moois in kleine kring.

Tijdens en na de lunch vertelde Manjo ons de Legende van de Kerstroos van Selma Lagerlöf. Eén van de mooiste kerstverhalen uit de literatuur over licht en duisternis, goed en kwaad, oordelen en mededogen. Begeleid door Ephraim IJzerlooij op de cello vertelde Manjo heel beeldend dit prachtige, maar ook hoopvolle verhaal. Je zag als het ware het rovershol opdoemen uit het bos en de bloemen de grond uit komen. En dat alles begeleid door prachtige muziek !

Een mooie en sfeervolle afsluiting van ons Progein jaar.

En dan hebben we ook nog de foto’s van die middag.

 

Helemaal naar boven